Imię i nazwisko: Przemysław Kowalski
Adres: ul. Głębocka 94 m. 66, 03-287 Warszawa
Telefon: 507-773-717
E-mail: przemyslaw.kowalski@isio.eu
SMT Software S. A. listopad 2010 - styczeń 2013 Starszy Programista C#

Zakres obowiązków: rozwijanie i opieka nad istniejącymi aplikacjami, tworzenie i wdrażanie nowych aplikacji dla kientów firmy. Koordynowanie prac zespołu programistów.

SOLIDEX S. A. lipiec 2009 - październik 2010 Programista C#

Zakres obowiązków: rozwijanie i opieka nad istniejącymi aplikacjami, tworzenie i wdrażanie nowych aplikacji dla kientów firmy.

WebService Sp. z o. o. (Grupa SOLIDEX) październik 2007 - lipiec 2009 Programista C#

Zakres obowiązków: rozwijanie i opieka nad istniejącymi aplikacjami, tworzenie i wdrażanie nowych aplikacji dla kientów firmy.

Programowanie logiki biznesowej C#, .NET Framework, LINQ, Entity Framework, T-SQL, Web Services, Windows Services, NHibernate, NInject
Programowanie interfejsów użytkownika ASP.NET MVC, jQuery, CSS
Narzędzia analizy biznesowej MS Reposting Services, MS Integration Services, Enterprise Architect
Akademia Górniczo - Hutnicza 2005 - 2010 Kraków

Wydział Elektroniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki.
Kierunek: Informatyka Stosowana
Specjalność: Inżynieria Systemów i Oprogramowania
Zakończone uzyskaniem tytułu mgr inż.

Politechnka Rzeszowska 2004 - 2005 Rzeszów

Wydział Elektroniki i Informatyki
(przerwane)

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica 1999 - 2004 Tarnobrzeg

Technikum Elektryczne
Specjalność: Elektronika Ogólna
Zakończone uzyskaniem tytułu technik elektronik